"Dětství je ten nejlepší způsob, jak začít život…" Radar O'Reilly

778 529 682, 487 833 161   socialnipracovnice@svp-cl.cz Havlíčkova 443, 470 01 Česká Lípa Po-Čt 7:30 – 15:30, Pá 7:30 – 14:00

Středisko výchovné péče v České Lípě (SVP) je školské zařízení
a je součástí Dětského diagnostického ústavu a základní školy Liberec.

      Činnost Střediska výchovné péče Česká Lípa je podpořena městem

Zaměřujeme se na ambulantní práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami v obtížných životních situacích, které mají vliv na společné soužití celé rodiny a jejího okolí. Poskytujeme poradenské služby a podporu také školám a pedagogickým pracovníkům. Spolupracujeme i s dalšími institucemi a odborníky. Pokud se na nás chcete obrátit, domluvte si, prosím, schůzku na uvedených kontaktech nebo využijte formulář „objednat“ na této stránce. Naše služby jsou bezplatné a k objednání není potřeba žádné doporučení.

Od 18.3.2019 začíná skupina Raketa

Od 18.3.2019 začíná skupina Raketa- skupina je určena pro děti  na 1. stupni ZŠ, které mají potíže ve vztazích a v komunikaci s vrstevníky. Aktivity v programu Raketa jsou zacílené na sebepoznání, především schopností, zdrojů a opor v životě dítěte.

Proběhne 6 skupinových setkání, vždy jednou za 14 dní od 14,30 do 15,30 hod v prostorách Střediska výchovné péče. 

Dne 17. října 2018 zahajujeme vrstevnickou skupinu ULITA

Dne 17. října 2018 zahajujeme vrstevnickou skupinu ULITA (pro děti a dospívající na 2. stupni ZŠ). Skupina bude probíhat celý školní rok, vždy ve středu od 14,30 hod do 15,30 hod, bude otevřená- je možné se zapojit v průběhu celého školního roku. Přihlášku do skupiny je možné stáhnout na našich stránkách v sekci ke stažení. 

Program pro třídní kolektivy zahájen

Od 27. září 2018 zahajujeme program pro třídní kolektivy. Ve školách proběhnou 3 setkání po 14ti dnech. Po ukončení programu škola obdrží zprávu o spolupráci. Pro první pololetí je naše kapacita již obsazena. Na druhé pololetí je možné ještě přijmout do programu několik tříd. Je potřeba poslat žádost (poštou nebo emailem), která je ke stažení na našich stránkách. Ke stažení jsou zde také pravidla spolupráce.

Program pro třídní kolektivy

Od září 2018 nabízí SVP program pro třídní kolektivy

Program nabízí aktivity určené k pohledu na klima třídy, její harmonizaci a návrhy další práce s kolektivem.

Kde: na půdě školy

Kdy: 3 setkání jednou za 14 dní ve čtvrtek od 10,00- 11,30 hod

Vedení programu: speciální pedagog a sociální pracovnice

Výstup programu: závěrečná zpráva a doporučení

Kontakt a info: sociální pracovnice, tel. 778 529 682, socialnipracovnice@svp-cl.cz

Vrstevnická skupina Ulita (2. stupeň ZŠ)

Od září 2018 otvíráme vrstevnickou skupinu Ulita pro děti  (2. stupeň ZŠ) 
cíle: učit se v bezpečném prostředí spokojeně fungovat mezi vrstevníky, adekvátně komunikovat, učit se spolupráci, podpora zdravého sebevědomí dítěte, sdílení školních témat.
pro koho: pro děti, které mají potíže ve vztazích a v komunikaci s vrstevníky nebo dospělými, pro děti živé, neklidné, nejisté, zakřiknuté, úzkostné, se sníženým sebevědomím, emočně nestabilní.

SETKÁNÍ ŠKOLNÍCH METODIKŮ PREVENCE ZÁKLADNÍCH I STŘEDNÍCH ŠKOL K TÉMATU „PROBLÉMOVÝ TŘÍDNÍ KOLEKTIV I. ČÁST“

Ve spolupráci Pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa a Střediska výchovné péče Česká Lípa se dne 28. 3. 2017 koná úvodní pracovní schůzka pro školní metodiky prevence základních i středních škol k tématu „Problémový třídní kolektiv I. část“

Stáže pro studenty ve Středisku výchovné péče v České Lípě

Pro koho: pro studenty VŠ, VOŠ humanitního zaměření, pedagogické pracovníky v doplňkovém studiu obory výchovný poradce a metodik prevence
 
Forma: skupinová stáž v rozsahu 10 hodin, stáž je možno absolvovat dvakrát ročně (konec srpna nebo začátek ledna), maximální kapacita je 10 účastníků, stáž je jednodenní od 8:30 do 14:30 hodin
 
Náplň stáže: 
1.      seznámení se zařízením (zaměření zařízení, nejčastější témata)
2.      způsoby práce v SVP + příklady (diagnostika, individuální, rodinná, skupinová terapie, poradenství)

Setkání mladistvých z Job clubu

31. 1. 2017 proběhlo setkání mladistvých docházejících do Job clubu, který organizuje Úřad práce Česká Lípa. Cílem setkání bylo informovat klienty o nabídce a možno testech spolupráce se SVP. 
 
Job club je poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat 
a aktivizovat jeho účastníky k  uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. 
 
Více na: https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/jobclub

Stránky